Akreditovani seminari koje smo napravili – “Bezbednost dece i mladih na internetu” i “Osnove informacione bezbednosti” – nalaze se u katalogu Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Da li ste upoznati s mogućnošću da završite ove seminare?

Osnove informacione bezbednosti  (Kataloški broj programa 299)

Uspešnim završetkom ovog seminara dobićete 12 bodova

Program obuke ima za cilj da osposobi polaznike da prepoznaju, reaguju i u najvećoj mogućoj meri spreče incidentne situacije vezane za bezbednost informacija. Tokom seminara učesnici će biti osposobljeni da:

– prepoznaju i preveniraju pretnje i opasnosti koje se odnose na informacione sisteme

– prošire postojeća znanja o pojedinačnim izvorima pretnji po informacioni sistem (internet, elektronska pošta, društvene mreže, eksterni uređaji itd.)

– ličnim delovanjem očuvaju ili povećaju bezbednost informacionog sistema

– prepoznaju i spreče socijalni inženjering

– pravovremeno prijave pretnje po informacioni sistem nadležnim službama i organima.

Bezbednost dece i mladih na internetu  (Kataloški broj programa: 97)

Uspešnim završetkom ovog seminara dobićete 14 bodova 

Program obuke ima za cilj da obuči učesnike da prepoznaju i spreče potencijalne pretnje i posledice tih pretnji za decu na internetu, kao i da prenesu stečena znanja koja se odnose na bezbednost dece i mladih na internetu. Tokom seminara učesnici će biti osposobljeni da:

– prepoznaju glavne izvore i oblike pretnji za decu na internetu

– prošire postojeća znanja o vrstama pretnji i posledicama internet uznemiravanja na decu i mlade

– nadgledaju i kontrolišu sadržaje kojima deca pristupaju

– prepoznaju i razlikuju decu koja su zlostavljači i decu koja su žrtve zloupotrebe interneta

– razvijaju rezilijentnost kod dece kada su u pitanju njihove reakcije na internet sadržaje i komunikaciju

– pristupačnim jezikom i terminologijom koju usvajaju tokom obuke budu u mogućnosti da jednostavno prenesu stečena znanja deci.