Amnesty International o ljudskim pravima 2018.

Svake godine organizacija Human Rights Education (HRE) sačinjava specijalni izveštaj o stanju ljudskih prava na svetskom nivou, odnosno o procesu učenja potrebnim da bi se stekla znanja i vrednosti o značaju ljudskih prava.

Ovaj izveštaj obuhvatio je informacije o 181 projektu HRE, u kome je učestvovalo više od milion ljudi iz više od 160 zemalja.

Kompletan izveštaj preuzmite ovde: HRE