Fizička lica:
Zbog savremenog načina života često nemamo veremena za usavršavanje u oblastima koje su nam intresantne, ali i potrebne. Online edukacija je u svetu uveliko uzela maha, jer ne oduzima previše vremena, pa kurseve možemo pratiti od kuće, dok smo na putovanju ili na pauzi za kafu. Online kursevi su sažeti, sa ciljanom tematikom i pružaju sva potrebna znanja iz odabrane oblasti. Ovakav vid obrazovanja pruža nam mogućnost da napredujemo i stičemo nova znanja. Sertifikat o položenom kursu je značajan, ne samo kao potvrda o usvojenim znanjima, već i kao dokaz da ste učinili nešto dobro za sebe i svoju budućnost.

Kompanije:
Stalna edukacija zaposlenih je za kompanije postala neophodna, a zbog napretka tehnologije dodatno obrazovanje je postalo lakše, brže i jeftinije. Poslodavac u procesu online edukacije ne plaća predavače i zakup prostora, a zaposleni ne gube puno od radnog vremena. Online kursevi su osmišljeni tako da polaznici mogu da ih pohađaju u celini ili u delovima, uklapajući ih vremenski u druge poslovne obaveze i kada njima to najviše odgovara.
Kursevi koji su namenjeni kompanijama mogu biti tipski (kakve imamo u ponudi), prilagođeni specifičnim zahtevima, a nudimo i mogućnost prebacivanja vaših postojećih sadržaja na našu platformu. Moguće je, takođe, formiranje paketa kurseva u skladu sa potrebama Vaše kompanije. Uz korporativni paket isporučujemo izveštaje i analize o rezultatima koje su polaznici ostvarili.