Koje privatne informacije zadržava e-Dukacija? Da li moje podatke vide druge organizacije?

Platforma e-Dukacija čuva privatne informacije koje su potrebne za registraciju i kontaktiranje korisnika. Informacije koje mi posedujemo, ne prosleđuju se nijednoj drugoj osobi ili organizaciji, već se koriste samo za pravilno funkcionisanje sistema pohađanja kurseva. Vaši lični podaci su apsolutno bezbedni i neće biti korišćeni za marketing ili promocije bilo koje vrste.