Da li mogu da se upišem na više kurseva u isto vreme?

Da, možete pohađati onoliko kurseva koliko želite.