Kontinuirana edukacija zaposlenih je mudra investicija za svaku kompaniju koja pretenduje da bude konkurentna na tržištu. Zakoni tržišta zahtevaju brzo reagovanje i stalno usavršavanje. Kompanija koja se efikasno prilagođava najnovijim trendovima, uspešnije prevazilazi izazove savremenog poslovanja. Edukacija zaposlenih je obično podrazumevala angažovanje predavača, odsustvo sa posla, zakup sale i pauze za ručak, a danas je zanimljivija, efikasnija i jeftinija zahvaljujući modernim tehnologijama.

Platforma e-dukacija.rs, pored postojećih kurseva, nudi i uslugu kreiranja online kurseva i obuka u skladu sa potrebama Vaše kompanije.

Naša online platforma pruža dobro razrađene sisteme i sadržaje za edukaciju, koji uz mali utrošak vremena donose odlične rezultate. Procena usvojenih znanja sprovodi se putem završnog online testa, a nakon uspešnog polaganja, polaznici dobijaju odgovarujući sertifikat.

Kontaktirajte nas: marketing@e-dukacija.rs