Platforma e-dukacija posvećena je pružanju usluge online obrazovanja za fizička i pravna lica. Naš tim sačinjen je od IT eksperata, psihologa, pravnika i marketing stručnjaka.

Osnovna vizija ovog projekta bazira se na ideji da obrazovanje mora da bude dostupno svima i na svaki način – tehnološki, finansijski i vremenski.

U fokusu platforme e-dukacija nalazi se pojedinac, na poslu ili u svojoj kući. Naša misija jeste da se bavimo savremenim tehnikama edukacije, pokrivajući aktuelne teme koje se odnose na široku populaciju.

Cilj ovog projekta jeste permanentan napredak procesa edukacije, kroz aktivan razvoj partnerskih odnosa sa svim saradnicima. Trudimo se da svojim aktivnostima unapređujemo saradnju sa klijentima i polaznicima, sa jedne, ali, takođe i sa obrazovnim ustanovama, strukovnim organizacijama i pojedincima koji imaju dobre ideje za razvoj, sa druge strane.

Naši kursevi dizajnirani su u skladu s najmodernijim standardima edukacije za odrasle i predstavljaju idealan balans između sticanja novih znanja, uz upotrebu interaktivnih testova, i vremena provedenog ispred računara.

Benefiti za fizička lica:
Zbog savremenog načina života često nemamo vremena za usavršavanje u oblastima koje su nam intresantne, ali i potrebne. Online edukacija je u svetu uveliko uzela maha, jer ne oduzima previše vremena, pa kurseve možemo pratiti od kuće, dok smo na putovanju ili na pauzi za kafu. Online kursevi su sažeti, ciljane tematike, tako da pružaju sva potrebna znanja iz odabrane oblasti. Ovakav vid obrazovanja pruža nam mogućnost da napredujemo i stičemo nova znanja. Sertifikat o položenom kursu značajan je, ne samo kao potvrda o usvojenim znanjima, već i kao dokaz da ste učinili nešto dobro za sebe i svoju budućnost.

Benefiti za kompanije:
Stalna edukacija zaposlenih postala je neophodna za kompanije, a zbog napretka tehnologije dodatno obrazovanje postalo je lakše, brže i jeftinije. Poslodavac u procesu online edukacije ne plaća predavače i zakup prostora, a zaposleni ne gube puno od radnog vremena. Online kursevi osmišljeni su tako da polaznici mogu da ih pohađaju u celini ili u delovima, uklapajući ih vremenski u ostale poslovne obaveze i kada njima to najviše odgovara. Kursevi koji su namenjeni kompanijama mogu biti tipski (kakve imamo u ponudi), prilagođeni specifičnim zahtevima, a nudimo i mogućnost prebacivanja vaših postojećih sadržaja na našu platformu. Moguće je, takođe, formiranje posebnih paketa kurseva u skladu s potrebama Vaše kompanije. Uz korporativni paket, takođe, isporučujemo izveštaje i analize o rezultatima koje su polaznici ostvarili.