Platforma e-dukacija posvećena je pružanju usluge online obrazovanja za fizička i pravna lica. Naš tim je sačinjen od IT eksperata, psihologa, pravnika i marketing stručnjaka.

Osnovna vizija ovog projekta se bazira na ideji da obrazovanje mora da bude dostupno svima i na svaki način - tehnološki, finansijski i vremenski.

U fokusu platforme e-dukacija nalazi se pojedinac, na poslu ili u svojoj kući. Naša misija je da se bavimo savremenim tehnikama edukacije, pokrivajući aktuelne teme koje se odnose na široku populaciju.

Cilj ovog projekta je permanentan napredak procesa edukacije, kroz aktivan razvoj partnerskih odnosa sa svim saradnicima. Trudimo se da svojim aktivnostima unapređujemo saradnju sa klijentima i polaznicima sa jedne, ali i sa obrazovnim ustanovama, strukovnim organizacijama i pojedincima koji imaju dobre ideje za razvoj, sa druge strane.

Naši kursevi su dizajnirani u skladu sa najmodernijim standardima edukacije za odrasle i predstavljaju idealan balans između sticanja novih znanja uz upotrebu interaktivnih testova i vremena provedenog ispred računara.