Podaci o pružaocu usluga:
Agencija za kompjuterske usluge Nit solutions
Dalmatinska 109, Beograd, Srbija
PIB: 104387269, MB: 60154040