Šta radimo?

Razvijamo kurseve za kompanije koje posluju u širokom spektru industrija.

Razvili smo kurseve e-učenja u raznim oblastima – uključujući korisničke priručnike, usklađenost s poslovnim normama, obuku novo-zaposlenih i  menadžera, kurseve upravljanja, IT-sigurnosti…

Naše kompetencije pokrivaju različite oblasti e-učenja, od grafičkog razvoja, pisanja scenarija, razvoja kursa za e-učenje, do prevoda, sertifikacije i praćenja napredovanja treninga.

Vaš e-learning kurs biće izrađen po meri i zasnovan na predmetu obuke, kao i na interesovanjima polaznika, odnosno željene ciljne grupe.

Rado ćemo vam pružiti potpunu uslugu razvoja svih segmenata, ali ćemo biti veoma zadovoljni i ako želite da koristiti naše usluge parcijalno, odnosno samo za određeni deo vašeg razvojnog projekta.

Kako radimo?

Prva stvar koju moramo da uradimo jeste da identifikujemo šta zaista želite da postignete s aktivnostima učenja.

Postoji razlika između razvijanja kurseva u vezi s već tekućim programima, koji služe za sticanje potpuno novih znanja i sertifikovanih kurseva.

Prepoznavanje ciljne grupe kojoj je namenjen određeni kurs veoma je važno. Tu posebno dolaze do izražaja tehnike anticipiranja trenutnog nivoa znanja polaznika kursa, kao i načina kako da polaznici najbolje ovladaju tehnikama sticanja novih znanja.

Sadržaj svakog kursa jedan je od najvažnijih aspekata u procesu njegovog razvoja. Zbog toga je važno da kursevi budu interaktivni, odnosno da i sami korisnici učestvuju u njihovom konačnom rešenju.

Ako ste već prikupili sadržaj i znate način na koji želite da pristupite obradi treninga, bićemo veoma srećni da s Vama razvijemo konačni plan obuke.