Moderno doba traži i savremene načine pristupa obukama, to jest treninzima zaposlenih. Ako u Vašoj kompaniji, a sve je više takvih, koristite “Cloud” (“oblak”), onda je potrebno i da se na odgovarajući način pobrinete da svi zaposleni znaju kako da na najbolji način iskoriste sve prednosti ovakvog načina poslovanja. Ovakav način obuke naziva se “Trening kao usluga”, odnosno “Training-As-A-Service” ili, skraćeno “Taas”.

Dobili ste standardni softver kao uslugu (SaaS), infrastrukturu kao uslugu (IaaS) i platformu kao uslugu (PaaS). “Trening kao usluga”, jednostavno, pruža usluge obuke zasnovane na servisima na koje ste pretplaćeni, a kojima se pristupa online, odnosno putem Interneta.

Jedno od obeležja “oblaka” jeste da se ažuriranja objavljuju češće, obično nekoliko puta godišnje. Kako se promene često dešavaju uz pružanje veoma malo dodatnih informacija ili instrukcija, nametnula se potreba da se svi vaši zaposleni redovno upoznaju s najoptimalnijim načinima da se na najbolji način snađu s ažuriranim softverom. A, za zaposlene, s veoma zgusnutim radnim rasporedom, ovakav način “zajedničke” obuke predstavlja i najbolje rešenje.

Pri svemu ovome posedno važno jeste da zaposleni u potpunosti razumeju način na koji funkcioniše softver “u oblaku”, što će Vašu kompaniju učiniti mnogo konkurentnijom na tržištu, od onih koje ovoj stavci ne pridaju dovoljno važnosti. Jer, ne možete se pouzdati da će Vaši zaposleni sami uložiti vreme i snagu da savladaju sve nove potrebne informacije za najsvrsishodnije upravljanje novim “apdejtima” softvera na “oblaku”.

Postoji opasnost čak da će oni vremenom sve više koristiti “neažurirane” varijante softvera, čime će negativno uticati i na konačnu produktivnost. Samim tim dospećete i u opasnost da Vaša konkurencija mnogo brže, ali i kvalitetnije, obavi postavljene zadatke.

Stari način obuka je prevaziđen!

Nije više potrebno da zaposleni gube ceo dan ili nekoliko dana prisustvujući zamornoj obuci, to jest treninzima. Takav pristup znači i gubitak novca za vašu firmu, jer se gube radni dani na obuku, a i postavlja se pitanje koliko zaista ljudi nauče prilikom obuke na takav način, a koliko zaborave već sutradan. Zbog toga je jasno da je “Trening kao usluga”, odnosno “Training-As-A-Service” ili, skraćeno “Taas”, najbolje rešenje za Vašu kompaniju!