Pre nego što pristupite našem kursu pružamo vam mogućnost da besplatno testirate Vaše znanje

Pitanje #1: Od koje godine se primenjuje Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu?

Vaš odgovor je pogrešan!

Pitanje #2: Koji su najizraženiji poremećaji do kojih mobing dovodi?

Vaš odgovor je pogrešan!

Pitanje #3: Koja vrsta konflikta predstavlja najčešći osnov za mobing?

Vaš odgovor je pogrešan!

 

Detaljnije informacije o kursu naći ćete ovde:

POKRENITE KURS